Kommunikation Inklusion Progression

Vi guider og understøtter borgeren i at mestre og finde mening i deres liv.

Vi hjælper borgeren ud i job og/ eller i uddannelse.

Vi støtter og guider unge igennem deres uddannelse.

KIP motivere udfordrede borgere til en optimeret livsførelse.

En pædagogisk konsulentvirksomhed

Alle mennesker udvikler sig i positiv spejling fra andre!

KIP tilbyder individuelle- og gruppeforløb af forskellig varrighed.

Filsosofien bag indsatserne er, at borgerne skal føle og opleve, at de er medskabere af den virkelighed, som de lever i. Borgerne skal kunne se meningen med deres hverdag, der skal indeholde udviklingsfremmende interaktioner og læringsgivende kontekster, der inspirerer dem til at ville mere, tro på egne evner og fremtid.

Målet er, at den enkelte borger opnår en følelse af at være hovedaktør i eget liv. Troen på at lykkes, at kunne bryde op med gamle mønstre og skabe nødvendige forandringer i bestræbelsen på et mere velfungerende liv. Vores indsats er dermed centreret omkring at opøve borgernes mestringsstrategier samt styrke deres selværd og resiliens.