Kort om KIP:

 

KIP står for (K)ommunikation, (I)nklusion og (P)rogression

 

Hvad er KIP:

KIP er et konsultativt tilbud, der har til formål at yde pædagogisk støtte til borgere, der er tilknyttet støtteforløb af forskellig art. Tilbuddet har et motivations- og meningsskabende udgangspunkt, hvor borgeren i et guidende samarbejde med mig arbejder frem imod en optimeret livsførelse. Formålet er, at borgerne på sigt skal kunne overskue, se og skabe mening i deres videre færden, hvad enten det omhandler job, uddannelse eller noget trejde. 

Hvad tilbyder KIP: 

  • Facilitering af gruppe- og individuelle udviklingsprocesser for voksne, der har svært ved at mestre hverdagen. Til det formål anvendes en socialdynamisk model kaldet G-og-P-model. Modellen refererer både til en "gruppeorienteret og personcentreret" udviklingsguide og er en metodisk tilgang til at støtte sårbare voksne til at få hverdagen til at fungere på hensigtmæssig vis. Ligeledes anvendes modellen som redskab til at skabe sammenhæng mellem støtteforanstaltninger og de fagpersoner, der er tilknyttet målgruppen.

 

  • Individuel støtte i hverdagen, men fokus på mestrings strandinger. Netværks indtagelse, med afsæt i meningsfulde perspektiver. 

 

Hvem er jeg:

Mit navn er Rune, jeg er uddannet pædagog og har i alt 17 års erfaring inden for det pædagogiske felt. Herunder har jeg arbejdet med unge med sociale- og emotionelle vanskeligheder, voksne med tilknytning til psykiatrien samt udfordrede unge i jobcenterregi. Derudover har jeg tilegnet mig:

-       Udvidet kursus i systemisk tænkning.

-       Uddannelse i procesfacilitering 

-       Kursus i den motiverende samtale

-       To gennemførte kursusforløb hos innovationsskolen, Vejle Kommune.

-       6 mdr. uddannelse i socialt iværksætteri, Vejle Kommune. 

 

Mine kompetencer er:

 - At 

Arbejde tværfagligt; herunder bygge bro mellem forskellige perspektiver, professioner og interesser

Udvikle, koordinere og eksekvere indsatser og støtteforløb til unge og voksne, både lokalt og strategisk

Styre og rammesætte pædagogiske processer

Bistå fagfæller og andre faggrupper i at tilpasse specialpædagogiske tiltag

Indgå i dagligt samarbejde med netværk og tværfaglige samarbejdsaktører, samt at begå mig i og skabe sammenhænge mellem forskellige kontekster og på tværs af organisationer.

Arbejde med systematisk dokumentation

Gruppemotivere samt afvikle individuelle motiverende samtaler.

Planlægge og gennemføre pædagogiske gruppeforløb og udarbejde støtteforanstaltende handleplaner og implementeringsstrategier.

Styre og indgå i udviklings- og arbejdsprocesser, der er komplekse, uforudsigelige og forudsætter nye løsningsmodeller.

Faglig dokumentation henvendt til forskellige målgrupper.

Viden om børn og unge i diverse kognitive, sociale og følelsesmæssige vanskeligheder; herunder selvskadende og meget grænsesøgende børn og unge.

 

 

 

 

 

Med venlig hilsen

Rune Maigatter